Rzeczoznawca Majątkowy
Katarzyna Sołtowska-Rybak

Oferta

Na mocy nadanych mi uprawnień dokonuję określenia wartości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny,  a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rezultatem moich działań jako rzeczoznawcy majątkowego jest sporządzana na piśmie opinia o wartości nieruchomości w formie  operatu szacunkowego.

Jakie nieruchomości wyceniam?


np. lokale mieszkalne, lokale użytkowe

Nieruchomości gruntowe zabudowane lub w trakcie budowy

np. budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki usługowe

Ograniczone prawa rzeczowe

np. służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

np. grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, grunty rolne

Na jakim obszarze dokonuję wyceny nieruchomości?

Dokonuję wyceny nieruchomości na obszarze województwa dolnośląskiego, przede wszystkim w mieście Oleśnica oraz w powiecie oleśnickim, milickim, trzebnickim, wrocławskim.

Jaki jest koszt sporządzenia operatu szacunkowego?

Cena sporządzenia operatu szacunkowego ustalana jest indywidualnie i zależy od szeregu czynników, takich jak:

zakres i cel wyceny 

rodzaj nieruchomości

dodatkowe koszty związane z wyceną (np. koszty pozyskania wymaganych dokumentów, dojazd)

termin realizacji

Wymagane dokumenty

 • numer księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  (np. akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, akt notarialny umowy darowizny, postanowienie sądu o nabyciu spadku itp.)
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • wypis z kartoteki lokali
 • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie (dla inwestycji w realizacji),
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu (w przypadku gdy lokal nie posiada założonej księgi wieczystej)
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej – w przypadku wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • dokumentacja techniczna, plan lokalu
 • kosztorys prac – przy remoncie lub wykończeniu
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem transakcji

O mnie

Jestem rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia zawodowe nr 8002 w zakresie szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością nadane przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Prowadzę działalność gospodarczą obejmującą wycenę nieruchomości na obszarze województwa dolnośląskiego, przede wszystkim w mieście Oleśnica oraz powiecie oleśnickim, milickim, trzebnickim, wrocławskim.

Ukończyłam studia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości i wyceną.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.


Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Gwarantuję rzetelną i terminową wycenę Państwa nieruchomości.
Zdjęcie rzeczoznawcy

Kontakt

Lokalizacja

ul. Ślusarskiego 8b, 56-400 Oleśnica

Telefon

505 144 658

Email

kontakt@wycena-rybak.pl

Formularz kontaktowy

  Request a Callback

  We can call you in 30 seconds, just enter your number below